Jak soutěžit

Právě jste: Radio Čas Rock  /  Moravská Route 66  /  Jak soutěžit

  • ZÁKLADNÍ INFORMACE

Následující pravidla upravují podmínky soutěže „Moravská Route 66“ pro všechny soutěžící. Pořadatelem je Rádio Čas s. r. o.  se sídlem Karla Svobody 130, Ostrava – Plesná, 725 27, IČ: 25396676, DIČ: CZ25396676. Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 18383. (dále „pořadatel“). Soutěže se nemohou zúčastnit osoby, které jsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru k pořadateli anebo všem dalším společnostem nebo osobám podílejícím se na přípravě a organizaci soutěže.

  • DOBA TRVÁNÍ

Soutěž trvá od 5. 5. 2018 do 1. 7. 2018 včetně. Účastníkem soutěže  Moravská Route 66 může být pouze fyzická osoba, která dosáhla věku minimálně 15 let nejpozději v den předcházející začátku soutěže, tj. 30. 6. 2018. Výherce losujeme na festivalu Holba Rock na grilu 2018.

  • JAK SOUTĚŽIT

Projet si celou Moravskou Route 66 znamená možnost vyhrát jednu z mnoha cen včetně hlavní ceny. Na každém z 8 stanovišť Moravské Route 66  a online bude od 5. 5. 2018 k dispozici hrací karta, která slouží ke sběru razítek. Po nasbírání všech 8 razítek z 8 soutěžních kontrolních stanovišť (poslední den, kdy můžete dostat razítko je neděle 1. 7.) je nutné tuto kartu spolu s osobními údaji (jméno, bydliště, telefon nebo e-mail) zaslat do Rádia Čas Rock na adresu: Rádio Čas Rock, Stavební 992, Ostrava-Poruba, 708 00, a to do pátku 20. 7. 2018. Nezapomeňte si hrací kartu vzít hned na svou první zastávku, ať nepřijdete o jediné razítko. Celou trasu absolvujete s jednou hrací kartou, na kterou budete sbírat na jednotlivých místech razítka. Každý jednotlivec se hry může zúčastnit pouze s jednou hrací kartou.

Seznam stanovišť naleznete na podstránce kontrolní stanoviště

  • PLATNOST HRACÍ KARTY

Hrací karta bude zařazena do soutěže pouze když:

> obsahuje všech 8 razítek s pořadovým číslem 1 – 8

> dorazí poštou na adresu Rádia Čas Rock do 20. 7. 2018 včetně

> součástí zásilky s hrací kartou budou i kontaktní údaje soutěžícího (jméno, adresa, bydliště a telefon nebo e-mail, na který ho v případě výhry může pořadatel  kontaktovat)

> se bude jednat o unikátní hrací kartu, tzn. kartu od unikátního soutěžícího (každý soutěžící se může zapojit pouze s jednou hrací kartou, identifikace bude probíhat podle zadaného jména a bydliště)

 

> do soutěže nebudou zařazeny hrací karty doručené v elektronické podobě, skeny a kopie hracích karet ani fotografie hracích kar

> do soutěže nebudou zařazeny hrací karty, které nebudou obsahovat všech 8 unikátních razítek

> do soutěže nebudou zařazeny hrací karty, které dorazí bez daných kontaktních údajů (jméno, bydliště, telefon nebo e-mail)

  • INFORMAČNÍ E- MAIL

Dotazy ohledně soutěže je možné zasílat na e -mail: promo@casrock.cz

  • URČENÍ VÝHERCŮ

O výhercích v soutěži rozhoduje výhradně pořadatel Rádio Čas s. r. o. Výhercem dílčí soutěže se stane soutěžící, jehož  hrací karta dorazí do Rádia Čas Rock jako první a v souladu s výše uvedenými pravidly.  O počtu výherců dílčí soutěže o nejrychlejšího jezdce rozhodne pořadatel. Výhercem hlavní soutěže o skútr se stane jeden z vylosovaných soutěžících, který doručil svou hrací kartu do 20. 7. 2018 a karta obsahovala vše v souladu s výše uvedenými pravidly. Losování výherců proběhne na festivalu Holba Rock na grilu 2018.

O výhře bude výherce informován na kontaktu, který uvedl při odesílání karty. O výhře hlavní ceny bude soutěžící informován nejpozději do dvou pracovních dnů po losování.